Blandare

Rent vatten är det mest dyrbara vi har. Det svalkar och värmer. Renar, lugnar och ger oss liv. Med det värdefulla vattnet som inspiration har Hafa tagit fram en unik serie blandare tillsammans med den italienska designern Riccardo Vercellotti. Som smycken för badrummet. 

SINTEF Byggforsk certifierar våra blandare

SINTEF Byggforsk är ett ackrediterat testlab som testar och certifierar våra blandare. 
Certifikatet innebär att våra produkter uppfyller alla de krav som Europanorm (EN) standarden ställer. 

För våra blandare utför SINTEF följande tester:

  • Trycktest (16 bar)
  • Flödestest
  • Mätning av tungmetaller (bly, nickel, kadmium)
  • Ljudnivå.
  • Slitageprov där vår blandare utsätts för ett uthållighetsprov genom att öppnas och stängas 70 000 gånger.  

SINTEF_BLANDARE.jpg

WATER SAVE - Vi värnar om miljön - Mix Lean Eco

Färskt vatten är en bristvara. Vår vattenförbrukning per invånare ökar hela tiden. Därför blev vår nästa utmaning att ta fram en vattensparande blandare. Vi har därför lanserat Hafa Mix Lean Eco. Hundratals liter vatten kan sparas i varje enskilt hushåll. Det tycker vi är bra. Hafa Mix Lean Eco 

 

water_save_logo.jpg