Färgkoder för möbler

Färgkoderna för våra badrumsmöbler är angivna i antingen NCS-standard färgkod eller i Pantone.

Färgproverna är inmätta enligt svensk standard SS 01 91 00 i spectrofotometer. I dokumentet visas Färg/yta, Glans samt närmaste NCS eller Pantone på produktnivå. 

Klicka på filen för att få samtliga färgkoder till våra möbler.

Vid fotograferingen av Hafa Edge samt Hafa Go samarbetade Hafa med House of Radon. Du finner färgkoderna till våra fondväggar i filen nedan.